layoutelementlayoutelement
Logo for sundhedscentrene i Horsens Kommune 

Sundhedscenter Søndergården

Velkommen til vores hjemmeside.

Vi ønsker, at alle brugere og ansatte oplever, at der er brug for dem, deres viden og erfaring, og at alle har en værdi.Vi samler på glade mennesker.

Mission Sundhed og Omsorg

Kerneopgave er sundhedsfremme. Sundhedsfremme er en del af Sundhed og Omsorgs indsatser og ydelsesområder, og der tages udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og drømme. Sundhed og Omsorg leverer velfærdsydelser, der understøtter, at alle borgere bliver uafhængige af hjælp, mestrer eget liv, oplever meningsfulde sammenhænge og kan håndtere hverdagens udfordringer. Kerneopgaven giver organisationen retning og derfor har Sundhed og Omsorg kun èn opgave: Sundhedsfremme.

Vision for Sundhedscenter Søndergården:

Et godt sted at være.
Vi møder borgeren med værdighed, opmærksomhed og respekt, og sammen skaber vi muligheder, så borgeren opnår robusthed til at håndtere eget liv.

  

                                                                                                              


Ros og anerkendelse til ledere og medarbejdere læs her Vi vil gerne understøtte borgere i et godt og aktivt liv, se vores film her:

  

     

 

Et §83a forløb i Horsens Kommune

 


 

 

Indholdsansvarlig Anne Buch, abu@horsens.dkIndholdsansvarlig Jane Dyrberg, ssjdb@horsens.dkIndholdsansvarlig Lydia Sommer, sslyh@horsens.dk  
For yderligere oplysninger kontakt
Sundhedscenter Horsens

Nørretorv 1-3
8700  Horsens

Sundhedscenterleder Lone Nygaard Bojsen

E-mail:SundhedscenterHorsens@horsens.dk  

Administrationen varetages af Servicecenteret

Langmarksvej 61 
8700 Horsens

Tlf. 7629 2800

Telefontider:
Mandag - torsdag: 07.45-15.30
Fredag: 07.45-13.45

E-mail: sundhed-FS@horsens.dk