layoutelementlayoutelement
Logo for sundhedscentrene i Horsens Kommune 

Plejecenter Lindehøj

Lindehøj Centret blev bygget i 1982. Renoveret til 2-rumsboliger og udvidet fra 59 – 73 lejligheder i årene 2008-2011.

Centret ligger placeret i et område, hvor der tidligere var kolonihaver og tæt på Nørrestrand og med kig fra nogle af lejlighederne til Horsens Fjord.

Navnet Lindehøj tager udgangspunkt i de mange Lindetræer som omgiver centret. Lindetræet har også været med til at give afdelingerne navne.

       

 

Funktionsleder

Hanne Reinholt

Tlf: 7629 4901

e-mail: sssshar@horsens.dk

  Daglig leder

Vakant

Tlf.: 7629 3763

e-mail:


Ved Nørrebakken 1 findes afdelingerne Roden, Stammen, Kronen, Grenen, Kvisten og Drivhuset

Afdelingerne er almindelige plejeboliger. I Grenen findes endvidere 2 aflastningspladser. Alle afdelinger har døgnbemanding og vi ønsker du oplever dig mødt med åbenhed, omsorg og professionalisme og at helhed, respekt, kvalitet og resultat kan ses i vores fælles handlinger. Du skal fortsat være aktiv med det du kan f.eks. personlig hygiejne, tørre støv af, vande blomster og lignede.

Personalet er fortrinsvis uddannet social- og sundhedshjælpere/eller assistenter. Der er tilknyttet sygeplejersker og aktivitetspersonale til afdelingerne. Ved indflytningen vil du få oplyst navnene på dine kontaktpersoner. I alle vores afdelinger er der social- og sundhedshjælperelever eller social – og sundhedsassistentelever og sygeplejestuderende.


Der udkommer hver måned et beboerblad kaldet ” Lindebladet ”

Efter visitering og i forbindelse med indflytningen på Lindehøj Centret vil du modtage et hjemmebesøg. På hjemmebesøget vil du få udleveret vores folder - Lindehøj centret byder dig velkommen – i folderen finder du en nærmere beskrivelse af stedet og andre praktiske oplysninger. Til orientering kan oplyses, at det er Boligselskabet ”Berringsgaard” der står som udlejer af alle lejlighederne.

Der er etableret et bruger-pårørende/centerråd, der bl.a. varetager dine interesser. Der er valg til Rådet 1 gang årligt.

Lindehøjs Venner arrangerer forskellige aktiviteter, hvor du og dine pårørende er velkomne og et evt. medlemskab kan købes via kiosken på Lindehøj.Ved Langmarksvej 85 findes Horsens kommunes Rehabiliteringsafdeling


Denne er placeret på Lindehøj centret, men hører administrativt under Vital Horsens.

Leverandørgruppen Bakken hjemmepleje

der leverer praktisk hjælp og personlig pleje.

Sygeplejeklinikken

– et godt tilbud til alle i Sundhedscenter Lindehøj

Aktivitetslokalet er placeret ved indgang ØST/Nørrebakken 1.

Indholdsansvarlig Anne Buch, abu@horsens.dkIndholdsansvarlig Jane Dyrberg, ssjdb@horsens.dkIndholdsansvarlig Lydia Sommer, sslyh@horsens.dk  
For yderligere oplysninger kontakt
Lindehøj Centeret
Nørrebakken 1,
8700 Horsens

Tlf: 7629 2800

Funktionsleder: Hanne Reinholt

Tlf: 7629 3830
e-mail: sshar@horsens.dk

Daglig leder: Vakant
Tlf: 7629 3763
e-mail: 

Sundhedscenter Horsens

Nørretorv 1-3
8700 Horsens

E-mail: SundhedscenterHorsens@horsens.dk

Sundhedscenterleder Lone Nygaard Bojsen


Administrationen varetages af Servicecenteret
Langmarksvej 61
8700 Horsens

Tlf. 7629 2800

Telefontider:
Mandag-Torsdag: 07:45-15:30
Fredag: 07:45-13:45

e-mail: sundhed-FS@horsens.dk