layoutelementlayoutelement
 

Forside 

 VELKOMMEN TIL NETBASEN 

    Virksomhedsnetværkets egen side 

            
Jobcenter Horsens og lokale virksomheder
  har etableret et konstruktivt og unikt
netværkssamarbejde, der fortsat udbygges  

Formålet med netværket

Forskning viser, at 37 %  af alle ansatte finder deres job gennem ’networking’, og
at 72 % af alle virksomheder bruger netværk, når de ansætter nye medarbejdere.

Jobcenter Horsens vil gerne være en aktiv del af denne proces, og søger at udvikle 
et arbejdsrelateret netværk for vores ledige borgere, der ofte mangler et sådant 
for at blive integreret i arbejdsstyrken. 

Derfor har vi taget initiativ til etablering af dette netværk, hvor vi i samarbejde med
udvalgte virksomheder 
søger at opkvalificere og hjælpe ledige borgere i arbejde og
samtidig være på 
forkant med det fremtidige rekrutteringsbehov.  

Netværket består af lokale virksomheder, der fungerer som hhv. virksomhedscentre 
og netværksvirksomheder med forskellige aftaler og roller. 

Hensigten med denne konstellation er, at netværksvirksomhederne efter behov kan 
rekruttere 
nye medarbejdere fra såvel virksomhedscentrene, blandt andre arbejds-
markedsparate 
borgere som i de øvrige netværksvirksomheder. 

 
Formålet med NETBASEN

Netbasen er netværkets informationskanal hvor nyttige oplysninger samles. 

Vi opfordrer alle medlemmer af netværket til at bruge siden aktivt.

Kom gerne med forslag til informationer, gode historier eller andet,  
der er relevant for netværket.

Nogle sider er forbeholdt netværksmedlemmer og kræver et log-ind