layoutelementlayoutelement
 

Midtby Forbindelsen 

SØNDERGADE –fra gågade til væregade

Konkurrence-materiale fra de 5 teams er nu ankommet til Horsens Kommune.
Dommerkomiteen går i gang med at studere de 5 forslag. D. 30.oktober afslører borgmesteren vinderen af konkurrencen.

 

 

Horsens Kommune har via et EUudbud indbudt rådgivere til en prækvalifikation om en konkurrence for at omdanne tre byrum i Horsens centrale by.

Der indkom ansøgninger fra nær og fjern fra 19 teams.
Følgende 5 teams er valgt ud til at gennemføre konkurrencen:

  • Schul Landskabsarkitekter, OKRA landschapsarchitecten (NL), Arki_lab, ICP A/S, Andersen & Grønlund Rådgivende Ingeniørfirma

  • Schønherr i samarbejde med JAJA Architects og Fuldendt

  • BOGL i samarbejde med Orbicon, Carlsens Planer og Popp kuratering

  • Kristine Jensen i samarbejde med Rambøll, Alexandra Instituttet og L`équipe

  • Dronninga Landskap (NO) i samarbejde med Haugen/Zohar arkitekter (NO), ZENISK (NO) og Vista Analyse (NO)

Konkurrencen
Horsens Kommune har udskrevet en projektkonkurrence for næste etape af Midtbyforbindelsen, der forbinder Banegården og havnen i Horsens.
Horsens Kommune har indbudt landskabsarkitekter, arkitekter og ingeniører i samarbejde med kunstnere, byrumseksperter, kultur- og fritidsplanlæggere eller andre faggrupper til at forestå udformningen af 3 centrale byrum i Horsens: Jessensgade og hovedgågaden Søndergade samt Torvet.

Konkurrencen skal udvikle moderne, inspirerende og aktive ”væregader” i midtbyen

Formålet med konkurrencen er at få et tidssvarende bud på gågade- og byrumsdesign med fokus på at skabe de bedst mulige rammer for både et levende byliv og et aktivt handelsliv. Midtbyen skal, i smukke rammer, kunne tilbyde aktiviteter som overrasker og inspirerer og som i høj grad indbyder til ophold, mødesteder, bevægelse, leg og et inspirerende handelsliv. Byrummene skal indrettes med høj grad af tilgængelighed, servicefunktioner og tryghed.

Gågaden blev sidst opdateret i 1990´erne. Der har gennem tiden været mange midlertidige aktiviteter på gågaden, men nu er tiden til, at det næste mere permanent skridt tages.

Og Midtbyforbindelsen, som strækningen fra Banegården til Havnen kaldes, er det strøg i Midtbyen, hvor der især skal være byliv og spændende byrum. Byrummenes udformning skal afspejle den mangfoldighed, der er i midtbyen.

Arbejdet med Midtbyen, 2009 - 2017

I 2009 blev der afholdt en arkitektkonkurrence, hvor der blev sat focus på forbindelsen mellem Horsens banegård og Havnen. Vinderforslaget omhandlede byudvikling, fortætning, trafik, byliv, byrum og meget mere ............

I årene 2010 til 2016 gennemførtes projekter som bl.a. Vitus Berings Plads, Kongensgade, Banegården, Vildsporet (Det gl. Havnespor)

Efter 5-6 års arbejde med midtbyen tog byrådet en beslutning om at tage en runde, hvor borgere, interessenter og samarbejdspartnere i byen inviteres til dialog om arbejdet med midtbyen.

I perioden august 2015 til april 2016 har der været holdt utallige focusgruppemøder med folk fra midtbyen, været afholdt workshops, informeret på facebook, afholdt byrums gåture med politikere og med borgere, snakket med studerende og foreninger, med kulturinstitutioner, og afholdt temadage om Detailhandel og om Byfortætning.

Den 18.april 2016 holdtes afslutnings- og opsamlings møde, hvor alle involverede var inviterede. Her blev der samlet op på alle møder og interviews.

Efterfølgende er lavet en hvidbog med alle citater og referater.

Midtbystrategien er skrevet med udgangspunkt i de to Byrumsrapporter fra 2009 og i vinderforslaget fra den store konkurrence i 2009. Kommentarer og holdninger til midtbyarbejdet fra 2016 er indarbejdet i strategien, der omhandler hele midtbyen - de 4 midtbyområder og udvalgte byrum.

Midtbystrategien blev vedtaget i december 2016 og kan læses på kommunens hjemmeside.

Arbejdet med Midtbyen fortsætter i et Områdefornyelses-projekt.

Midtbyen, fra Vitus Berings Plads til Gasvej, bliver byfornyet, boliger skal sættes i stand, gader skal renoveres og friarealer gøres grønne. Projektet skal løbe i 5-6 år og er støttet af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.